Over de vereniging BovenJan

 

BovenJan is niet alleen de naam van dit digitale platform, maar ook van de vereniging die het platform heeft opgericht, onderhoudt en doorontwikkelt.
 
Doelstelling
De vereniging BovenJan heeft ten doel het realiseren en instandhouden van een interactief platform voor het verstrekken van informatie op mentaal en sociaal vlak voor alle mensen in het Nederlands taalgebied en het mogelijk maken van onderling contact tussen cliënten en naasten.
Het is onze ambitie om alle mensen -ongeacht met welke sociale of mentale uitdaging zij te maken hebben- een plek te bieden voor informatie en onderling contact.
Deze ambitie betekent ook dat wij zo veel mogelijk organisaties vanuit cliënten- en naastenperspectief willen laten aanhaken bij onze organisatie. BovenJan werkt, denkt en strekt zich uit boven alle diagnoses en mentale aandoeningen. Door de gemeenschappelijke delers te zoeken en mensen vanuit verschillende organisaties met elkaar in verbinding te brengen creëren we een krachtig en sterk platform vanuit ervaringskennis.
 
Leden
Uitgangspunt is dat het platform voor en door cliënten en naasten is. Dat geldt ook voor de vereniging, waarbij we streven naar maximale zeggenschap van de leden.
Lid van BovenJan zijn inmiddels een hele rij organisaties:
 
Ook lid worden?
Ook lid worden van de vereniging BovenJan? Gaaf! Dat kan onder de volgende voorwaarden:
  • Alleen organisaties kunnen lid worden, waarbij het moet gaan om rechtspersonen die zich richten op sociale of mentale vraagstukken van burgers vanuit het perspectief van cliënten of naasten
  • De leden dragen -naar vermogen- actief bij aan de instandhouding en doorontwikkeling van het platform. Dat kan zijn door verantwoordelijkheid te nemen voor de werkprocessen en/of financieel verantwoordelijkheid te dragen voor een gezonde exploitatie van het platform
  • Het insturen van een contributieverklaring zoals het ministerie van VWS die vereist.
 
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
  • Ine Woudstra (stichting Borderline), voorzitter
  • Hans Meyer Swantée (MIND Ypsilon) vice-voorzitter 
  • Johan van Heerde (Plusminus), penningmeester/secretaris.

 

BovenJan heeft de ANBI-status

 

 

 

 

Anbi

BovenJan wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 865237396). Dat biedt gulle gevers allerlei belastingvoordelen.
Heel fijn als je ons financieel wilt ondersteunen!

Ons Anbi beleidsplan vind je hier.

 

Gegevens van BovenJan op een rijtje
Naam: vereniging BovenJan 
RSIN of fiscaal nummer: 865237396 
Post- of vestigingsadres: Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort 
Telefoonnummer: 06 538 492 18 
E-mailadres: info@boven-jan.nl 
Website: www.boven-jan.nl 
Nummer KvK: 90193768 
Gegevens IBAN bankrekening: NL58 TRIO 0320 6808 00
 
Logo BovenJan