Naar content

Over het platform BovenJan

Wat bieden we?

BovenJan is een digitaal platform: een plek waar je elkaar gemakkelijk vindt. Als in een open, warm, uitnodigend, dichtbij en gemakkelijk te bereiken huis. Ontmoeting, contact en gesprekken met mensen die soortgelijke vragen en ervaringen hebben als jij. Want niets fijner dan praten met mensen die precies weten waar je het over hebt, die je niets hoeft uit te leggen. Je steunt, troost, bemoedigt en informeert elkaar. BovenJan is dus bovenal een plek waar je vragen kunt stellen, samen kennis en ideeën kunt opdoen en waar we onze ervaringskennis gebruiken om vooruit te komen.

Iedere ervaring is uniek. Maar als we elkaar digitaal en fysiek kunnen vinden en ontmoeten, dan kunnen we leren van elkaars ervaringen. BovenJan biedt daarvoor het podium; een veilig digitaal netwerk waar we allemaal terechtkunnen als het gaat om of over mentale gezondheid. Hierop kunnen wij, cliënten en naasten, ervaringen uitwisselen en die bundelen tot ervaringskennis, om daarmee het hersteltraject en de kwaliteit van leven van onszelf en de generaties na ons te versnellen en te verbeteren.

Waarom wij? Omdat niemand anders het kan. Dat is immers de kern van ervaring: dat je het zelf hebt meegemaakt en dat je alleen samen kunt komen tot collectieve ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Waarin onderscheiden we ons?

 • BovenJan is door en voor
  De ervaringen van cliënten en naasten, dus mensen zoals wij, zijn leidend.

 • Onze focus ligt op ontmoeting
  Herkenning start met ontmoeting tussen gelijkgestemden. Wij faciliteren die ontmoeting.

 • Op BovenJan benaderen we elkaar met een ‘open mind’ en ‘open heart’
  Door ons open te stellen voor andermans ervaringen leren we omgaan met de uitdagingen van ons leven.

 • De vragen van onze bezoekers staan centraal
  De informatie, de functionaliteiten en de beleving is vraaggestuurd.

 • Samen zijn we de expert
  De kennis zit in het collectief. We zijn vrager en aanbieder tegelijk.

 • Van ervaring naar ervaringskennis
  Toonaangevende cliënten- en naastenorganisaties achter BovenJan vormen het collectieve geheugen en kunnen dialogen voorzien van duiding en betekenis

 • We kijken verder dan de ggz
  Mentale gezondheid gaat over alle domeinen van het leven.

 • We verbinden online met offline en land met regio

  We bieden elkaar informele zorg waarin we zelf bepalen hoe, waar en wanneer we contact hebben met gelijkgestemden.

 • We nemen onze verantwoordelijkheid

  Je mag ons aanspreken op de veiligheid en kwaliteit die we bieden.

 • Verbinding als basis
  De kunst is niet om de grootste te zijn, maar om alles wat er is verbonden te krijgen.

 • We blijven innoveren
  Op app en web bieden we functionaliteiten die passen bij de wensen van vandaag.