Terug

Bericht

Brede steun Kamer voor initiatiefwet suïcidepreventie

Vorige week is in de Tweede Kamer de initiatiefwet Integrale Suïcidepreventie besproken. Mirjam Bikker (CU), Lisa Westerveld (GL-PvdA), Harmen Krul (CDA), Diederik van Dijk (SGP), Sarah Dobbe (SP), Ines Kostic (Pvdd), Caroline van der Plas (BBB) en Agnes Joseph (NSC) verdedigden de initatiefwet, die door een brede meerderheid van Kamerleden werd gesteund.

De initiatiefnemers geven aan dat de preventie van zelfdoding nu te veel afhankelijk is van willekeur: Kamerleden die er aandacht voor vragen, tijdelijke financieringsvormen en incidentele samenwerkingen van gemeenten bijvoorbeeld. De indieners willen met hun initiatiefwet de verantwoordelijkheid voor suïcidepreventie wettelijk verankeren, zodat de nationale overheid en lokale overheden duidelijke rollen pakken. Zo krijgt suïcidepreventie structurele aandacht en financiering.

De door Kamerleden gestelde vragen aan de initiatiefnemers en aan de staatssecretaris zullen in een vervolg van het debat worden beantwoord. Wanneer dit vervolg plaatsvindt, is nog niet bekend.

Bron: de Nederlandse ggz

 

Gemiddeld (1 Stem)

Geen reacties gevonden..