Terug

Bericht

Ministeries maken geld vrij voor project dat baankansen vergroot

De ministeries SZW en VWS hebben gezamenlijk besloten geld vrij te maken voor een vervolg van het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk. Het project vergroot baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en wordt hiermee vervolgd tot 2026. MIND is blij met de voortzetting en roept het nieuwe kabinet op om ook voldoende geld beschikbaar te stellen voor de IPS-trajecten zowel via UWV als gemeente. Zodat mensen daadwerkelijk aan werk worden geholpen.

MIND werkt al vier jaar lang binnen Hoofdzaak Werk samen met Divosa, AWVN, UWV en de Nederlandse GGZ om betaald werk mogelijk te maken voor steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid in het hele land. Nu dit project wordt verlengd, is er meer ruimte om ervoor te zorgen dat overal in het land goed wordt samengewerkt tussen uitkeringsinstantie (UWV, gemeente), zorg (de Nederlandse GGZ) en werkgevers (AWVN). Dienke Bos, directeur-bestuurder MIND: "Dit is zon enorme win-win. We zien dat het werkt, voor samenleving en mensen zelf. Mensen herstellen beter en de kans op terugval neemt af. Dit moeten we gewoon doen!"

Bron: MIND

» Bijlage: pexels-olly-826349.jpg
» Meer informatie..
Gemiddeld (0 Stemmen)

Geen reacties gevonden..