Terug

Bericht

Afscheid Ralph Kupka als hoogleraar: 'Taal is krachtigste instrument'

Op 20 juni 2024 nam Ralph Kupka afscheid als hoogleraar bipolaire stoornissen aan het Amsterdam UMC/Vrije Universiteit. Hij sprak bij die gelegenheid een rede uit met de titel: 'Bipolaire stoornis / aandoening / kwetsbaarheid: wat zeggen onze woorden?' Daarin betoogt hij dat taal het krachtigste instrument is bij de behandeling van mensen met mentale problemen.

In de ggz gebruiken we elke dag veel woorden. Spreken we over psychische ziekten, stoornissen, aandoeningen, kwetsbaarheden, gevoeligheden? Of over psychische variatie, of neurodiversiteit? Psychische problemen zijn pijnlijk, maar de woorden die we kiezen om het te benoemen zijn het vaak ook. Woorden kunnen als helpend, ondersteunend, verzachtend en begripvol worden ervaren, maar ook als stigmatiserend, hard en denigrerend. Wat bedoelen we als we spreken van bipolaire stoornis, aandoening, kwetsbaarheidof kortweg bipolariteit? Wat roept dat op bij de ander? Deze vraag werd voorgelegd aan veel cliĆ«nten, naastbetrokkenen en professionals, en het resultaat geeft een gevarieerd beeld van de manier waarop wij elkaar proberen te begrijpen.

Bron: KenBis

» Meer informatie..
Gemiddeld (0 Stemmen)

Geen reacties gevonden..