Terug

Bericht

'Laat patiënten elkaar helpen bij herstel'

Onze zorg is zo complex en geïndividualiseerd dat het zijn doel voorbij schiet. Het is veel beter om mensen gezamenlijk zorg te bieden. Dat schrijft Jet Bussemaker in een opiniestuk in het FD.

Volgens de oud-minister, hoogleraar en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is het beter om meerdere mensen gezamenlijk in een groep zorg en ondersteuning te geven in plaats van iedereen individueel te behandelen. Hierbij heeft ze het zowel over medische als geestelijke gezondheidszorg.

"Belangrijk is dat we patiënten daarbij regie geven en niet alles overnemen. Dat begint in bijna alle gevallen met versterken van sociale netwerken. Een voorbeeld zijn de Utrechtse jongeren die op de wachtlijst stonden voor individuele psychische hulp en 'ja' zeiden tegen psychische hulp via groepsbegeleiding. Het merendeel van hen had na afronding geen behoefte meer aan individuele hulp. Ze vonden steun in de groep; een groot deel van de jongeren met somberheidsklachten geeft namelijk aan dat zij de verbinding met anderen missen."

» Meer informatie..
Gemiddeld (0 Stemmen)

Geen reacties gevonden..