Terug

Bericht

Intensieve mantelzorger moet beter ondersteund worden

Veel mensen die mantelzorgen voor een naaste met een levenslange en levensbrede aandoening ervaren dit als zwaar en raken snel overbelast. De ondersteuning die zij vanuit de gemeente krijgen, kan veel beter. Maar ook werkgevers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in de ondersteuning van deze groep mantelzorgers. Dit blijkt uit nieuw onderzoek door Ecorys in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook MantelzorgNL, KansPlus en Ieder(in) werkten mee aan dit onderzoek.

Aanbevelingen

De onderzoekers adviseren onder andere het volgende:

  • Verbeter de financiële positie van mantelzorgers.
  • Maak het aanbod van hulp voor mantelzorgers in alle gemeenten hetzelfde.
  • Richt in elke gemeente één plek in waar mensen terecht kunnen voor hulp bij de zorg voor iemand met een levenslange en levensbrede aandoening.
  • Zorg dat respijtzorg (logeeropvang) beter toegankelijk is.
  • Maak mentale ondersteuning van mantelzorgers makkelijker te vinden.
  • Werkgevers moeten meer mogelijkheden bieden voor verlof aan werknemers die mantelzorgtaken hebben.

Bron: Ieder(in)

» Meer informatie..
Gemiddeld (0 Stemmen)

Geen reacties gevonden..