Terug

Bericht

'Als er sprake is van levensgevaar, dan kun je niet om naasten heen'

Het is ontzettend waardevol als professionals bij suïcidaliteit actief samenwerken met naasten. Maar wie zijn die naasten? Hoe werk je met hen samen en wat houdt die samenwerking precies in? En wat doe je als iemand met suïcidale gedachten zijn naasten er niet bij wil betrekken? De nieuwe handreiking 'Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit' biedt handvatten.

Als iemand kampt met suïcidale gedachten, staan alle betrokkenen onder grote druk. Naasten voelen zich wanhopig en professionals dragen een grote verantwoordelijkheid voor de hulpverlening. Hulpverleners zijn vaak met handen en voeten gebonden aan systemen, protocollen, de werkwijze en het beleid binnen een instelling, vertelt Antwan Wiersma, projectleider en initiatiefnemer van Stichting Aurora op de site van Akwa GGZ. Ook zij ervaren stress als ze te maken krijgen met een patiënt die het leven niet meer ziet zitten. Samenwerken met naasten biedt kansen. Het kan helpen de behandeling te versnellen en de patiënt toekomstperspectief te geven. Het is extra werk voor de professional in het begin. Maar deze investering loont zich door een beter aansluitende behandeling en het verkleinen van de kans op suïcidepogingen. Daarnaast biedt actief samenwerken met naasten uitgangspunten om mensen duurzaam op weg naar herstel te helpen.

Als professional sta je er niet alleen voor, zo luidt dan ook de boodschap van de handreiking Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit. Voor de handreiking bundelden Stichting Aurora, MIND Ypsilon, de Eigen Kracht Centrale, MIND, Akwa GGZ en Samen Minder Suïcide hun krachten. De tekst bevat volop praktische tips, geschreven vanuit cliënten, naasten, nabestaanden én professionals, om constructief met naasten samen te werken en hen te ondersteunen. Daarnaast is de handreiking gebaseerd op de zorgstandaarden Naasten en Suïcidaal gedrag.

Lees voor meer informatie het volledige interview met projectleider Antwan Wiersma of download de handreiking via GGZ Standaarden.

Bron: MIND Ypsilon / Akwa GGZ

Gemiddeld (0 Stemmen)

Geen reacties gevonden..