Terug

Bericht

BovenJan telt inmiddels al 11 organisaties

Maar liefst 11 organisaties hebben zich intussen aangesloten bij BovenJan. De onderlinge diversiteit is groot: voor cliënten en naasten, groot en klein, diagnosegebonden en -overstijgend, digitaal zeer actief tot bijna niet. Het aantal overtreft alle verwachtingen van de initiatiefnemers. `We hebben altijd gezegd dat we dit niet alleen voor onszelf en onze eigen achterban doen. Het feit dat we nu met z`n elven zijn, laat zien dat collega-organisaties dat ook zo hebben gevoeld. Daar zijn we ongelooflijk blij mee.`

Het gaat om de volgende organisaties:

BovenJan is daarmee niet langer alleen de naam van het digitale platform, maar ook van de vereniging die het platform heeft opgericht, onderhoudt en doorontwikkelt. De oprichting van de vereniging komt voort uit de behoefte om de zeggenschap over het reilen en zeilen van het platform niet in handen te leggen van enkele individuen of organisaties, maar bij een groot collectief van organisaties die samen de verantwoordelijkheid nemen. "Uitgangspunt is dat het platform voor en door cliënten en naasten is. Dat geldt ook voor de vereniging, waarbij we streven naar maximale zeggenschap van de leden", aldus initiatiefnemer Henk Mathijssen.

De vereniging is bovendien ruim groot genoeg om aanspraak te maken op duurzame financiering, nu het ministerie vanaf komend jaar een aparte `subsidiestroom` beschikbaar stelt voor federatieve samenwerkingsverbanden. De deadline voor het indienen van een aanvraag daarvoor lag op 30 september. Maar ook na die datum kunnen nieuwe organisaties nog gewoon lid worden van de vereniging BovenJan, zolang het gaat om rechtspersonen die zich richten op sociale of mentale vraagstukken vanuit het perspectief van cliënten of naasten. Van de leden wordt verwacht dat ze -naar vermogen- actief bijdragen aan de instandhouding en doorontwikkeling van het platform.

Gemiddeld (3 Stemmen)

Romkje 5061
Wat een geweldig nieuws! Veel succes met de verdere stappen voorwaarts.
Rob van Kol
Geweldig wat een groei ga zo door, ik zal het zoveel mogelijk delen
Gebruiker 5251
Het gaat met sprongen voorwaarts. Leo Hulsebos
Paul Hendriks
Wat goed! Hopelijk is het aantal vrijwilligers om het platform draaiende te houden voldoende en houdt het gelijke tred met de groei.