Terug

Bericht

Betere afstemming tussen vraag en aanbod voor naasten

De groep mantelzorgers van mensen met psychische problemen neemt toe. Zeker nu steeds meer mensen met psychische problemen thuis blijven wonen en er maar een beperkt aantal bedden in de ggz beschikbaar is. Deze mantelzorgers ggz, ofwel naasten, lopen een groot risico op overbelasting. Er is voor deze ouders, partners, kinderen, broers, zussen en vrienden al heel wat aanbod ontwikkeld. Het lukte tot dusver alleen niet goed om dat aan te bieden op de plek wáár en het moment dát dit het hardst nodig is.

MIND Ypsilon, de vereniging voor naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid, onderzocht daarom hoe het komt dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten. Door de zoektocht naar hulp van naasten in kaart te brengen wilde ze zicht krijgen op de knelpunten. Zo blijkt dat mantelzorgers zich niet altijd realiseren dat zij ook recht hebben op ondersteuning. Veel naasten weten niet dat zij de zorg niet alleen hoeven te dragen. Professionals hebben in veel gevallen bovendien te weinig tijd om ook de naaste te ondersteunen of onvoldoende kennis van het aanbod om te kunnen doorverwijzen.

De animatievideo die Ypsilon voor naasten heeft ontwikkeld, laat op een laagdrempelige manier zien welk aanbod er voor hen is. Voor hulpverleners ontwikkelde Ypsilon een flyer, die ze kunnen meegeven aan naasten. Hierop staat een kort overzicht van het beschikbare hulpaanbod voor mantelzorgers, plus een QR-code voor meer informatie.

De inhoud van de video en de flyer is gemaakt in samenwerking met MIND, MIND Naasten Centraal, MantelzorgNL, Movisie en professionals uit de ggz en het sociaal domein.

Bron: MIND Ypsilon

» Meer informatie..
Gemiddeld (0 Stemmen)

Geen reacties gevonden..